Liên kết Google Home APP

Bước 1: Đăng nhập vào Google Home. Chọn mục “Devices” –>

Bước 2: Chọn “Works with Google Home” –>

Bước 3: Tìm app “Azura Aus” và Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trước đó trên Ứng dụng Azura Aus –>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
GIỎ HÀNG
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng