Công nghệ

Một số loại Camera PTZ phổ biển hiện nay
Jack Giang
Posted by Jack Giang
December 31, 2020

Một số loại Camera PTZ phổ biển hiện nay

Camera PTZ với nhiều chức năng đa dạng,…

Read More
Giải pháp giám sát nhà ở thông minh
quanly
Posted by quanly
December 23, 2020

Giải pháp giám sát nhà ở thông minh

Nhà thông minh Azura Australia mang đến những…

Read More
Một số camera thông minh hiện Azura hiện nay
Jack Giang
Posted by Jack Giang
December 18, 2020

Một số camera thông minh hiện Azura hiện nay

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc…

Read More
Hệ thống nhà thông minh Azura Australia
quanly
Posted by quanly
December 14, 2020

Hệ thống nhà thông minh Azura Australia

Hệ thống nhà thông minh Azura là thương hiệu…

Read More
Hệ thống đèn thông minh cơ bản Azura
Jack Giang
Posted by Jack Giang
November 11, 2020

Hệ thống đèn thông minh cơ bản Azura

Một trong những giải pháp thông minh tiêu…

Read More
Bộ điều khiển - Trung tâm của nhà thông minh
quanly
Posted by quanly
November 4, 2020
Loading