Aruba Instant On AP25 – Bộ phát wifi băng tần kép chuẩn AC, tốc độ 5374Mbps, chịu tải 100 Users

  • Ultra-fast 802.11ax 4×4:4
  • 2.5 Gigabit Ethernet uplink port
  • 160MHz client bandwidth support
  • Mesh backhaul operating at 160MHz1
  • Wi-Fi CERTIFIED 6TM (Wi-Fi 6)
  • MU-MIMO performance
  • Smart mesh Wi-Fi support
  • Integrated Bluetooth Easy-to-use web and mobile app for setup and management
  • Secure guest Wi-Fi with simple setup

Hotline: (84) 28 3636 3862

Tư vấn/Nhận bảng giá 

Nhận báo giá
0
GIỎ HÀNG
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng